حدیث روز :
امام رضا (ع) می فرماید : به ديدن يكديگر رويد تا يكديگر را دوست داشته باشيد و دست يكديگر را بفشاريد و به هم خشم نگيريد.


"کاوش نيوز" آمده است تا با تلاش در جهت آگاهی و اطلاع رسانی، صداقت و انصاف را سرلوحه کار خود قرار دهد و در این راه با افشای كانونهاي قدرت وثروت ، آحاد جامعه را در جریان اخبار و رویدادهای جامعه قرارداده ، شجاعت و عدم وابستگی را سر لوحه کار خود قرار دهد.

 تلاش می کنیم كه خدا و حضور و نقش اصلي او را در همه امور همواره در نظر داشته باشد. انشاءالله.

 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سیدمحمدمهدی حسینی

دفتر مرکزی: گلستان-گرگان-میدان پانزده خرداد - مجتمع ثامن - طبقه اول - واحد 3

ایمیل: kavoshnews@yahoo.com

شماره تماس: 09122441529