حدیث روز :
امام علی(ع) می فرماید : بپرهیز از این که خود را برای دیگران بیارایی و با انجام گناه به جنگ با خدا برخیزی


» » ضرورت عبورازگفتمان قجری به دیپلماسی ظهور
تاریخ انتشار: 17-11-1398, 23:22
پ

جمهوری اسلامی وکنش دوگانه در روابط بین الملل :

ضرورت عبورازگفتمان قجری به دیپلماسی ظهور

ضرورت عبورازگفتمان قجری به دیپلماسی ظهوروزیرخارجه عربستان به درستی دریافته بود جمهوری اسلامی تنهاظریف نیست لذا جریان تکفیری به رهبری عربستان وبا همکاری جریان نفوذی وبامدیریت امریکا وهمکاری چند کشور تصمیم به ترور شهید سلیمانی وحذف او گرفتند تا دیپلماسی ظهور باگفتمان عدالت جهانی جای خود رابه رویکرد مرعوبیت درقبال غرب بدهد.

...

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

ای اهل ایمان، (در کار دین) صبور باشید و یکدیگر را به صبر و مقاومت سفارش کنید و مهیّا و مراقب کار دشمن بوده و خداترس باشید، باشد که فیروز و رستگار گردید.

(آیه ۲۰۰سوره مبارکه ال عمران)

چندی پیش در دونوشتار به دونکته توسط راقم این سطور اشاره شد.اول این که جنگ نمی شود وامریکا به هیچ وجه با ایران وارد جنگ نظامی مستقیم نمیشود (اگرچه درجنگ تمدنی ترکیبی باغرب هستیم) دوم ضرورت عبوراز دیپلماسی ظریف به دیپلماسی سخت ونظامی.

باتوجه به بیانات رهبرمعظم انقلاب درباب عدم مذاکره وعدم جنگ وتاکید ایشان درباب عدم گفتگو باجنتلمنهای پشت میز مذاکره که همان تروریستهای فرودگاه بغداد هستند وموضعگیریهای خلاف منافع ملی و آرمانهای جمهوری اسلامی توسط وزیرامورخارجه جناب اقای دکتر ظریف  وبرخی غربزده ها وشخصیتها، این وجیزه به نگارش درامد.

دوستی که تحت تاثیر تبلیغات ایلومناتی جهانی بود خطاب به بنده گفت امریکاییها ناوگان جنگی دارند،زیردریایی اتمی دارند، هواپیماهای اف ۳۵دارند، موشکهای قاره پیما باکلاهک اتمی دارند، سلاح های مخفی دارند، درمنطقه ۳۵پایگاه نظامی دارند، متحد دارند، درنظام بین الملل ساختارها دردست آنهاست. رسانه های جهانی دراختیار آنهاست، و گفت وگفت....به آخر رسید که همان مذاکره بود!!! خیلی خونسرد به او عرض شد بله! کسی منکر اینهانیست! اما دیگر چه دارند؟! وچه ندارند!؟ وما....چه داریم؟ ازاواجازه خواستم کمی هم به بنده وقت بدهد.

اولین نکته سنتهای الهی است.دیدیم که شوروی که اولین سفینه فضایی رابه ماه فرستاد چگونه تجزیه شد!؟ دومین نکته قصص قرآنی است. قرآن به ما نشان داد که اگر اخلاص باشد امداد الهی نصرت دهنده بندگان خداست وموسی(ع)وابراهیم(ع)وطالوت وخمینی ها(ره) دربرابر طاغوت پیروزند.خداوند درقرآن خطاب به پیامبر میفرماید: درجنگ بدر واحزاب فرشتگان رابه یاری شمافرستادیم وسپاه رعب رابه سمت دشمن ارسال کردیم!

نکته سوم قدرت جمهوری اسلامی ایران است‌.درکنار اخلاص امروز جمهوری اسلامی دیروز سال ۵۷نیست. آن روز ماباسلاح تقوی و وحدت ومدیریت امام (ره)شاه رابیرون کردیم وبردهان استکبار زدیم و۸سال دربرابر صدام ایستادیم.امروز ارتش داریم. سپاه داریم.بسیج داریم.درحوزه صنایع نظامی چه دریایی وهوایی ازموشک وزیردریایی تا....مسلح ایم. خدای انقلاب وخدای دفاع مقدس خدای امروز وفردای ماهم هست.

چهارمین نکته تقلیل ندادن جمهوری اسلامی به جغرافیای سیاسی ایران است.امروز جمهوری اسلامی فقط متعلق به ایران نیست.مرزهای ایدئولوژیکی ما جهان اسلام راشامل می شود.ازافغانستان وپاکستان، ازعراق وسوریه تا لبنان وغزه و...

سردار رشید اسلام شهید سپهبد قاسم سلیمانی، جمهوری اسلامی را تکثیر کرده است.اوبه عنوان نماد جمهوری اسلامی درمنطقه با گفتمان مقاومت مظهر عزت اسلامی وایرانی است.اونه تنها به جهان اسلام رابلکه بانجات بشریت از داعش یک چهره محبوب جهانی بود.

  شهید سلیمانی جهان را در ذیل ولایت "الله" دید نه کدخدا. لذا به جای مذاکره باغرب درحال فروپاشی که مظهرآن امریکای درحال اضمحلال هست نه تنها همپیمان درجهان اسلام بلکه کشورهایی چون روسیه وچین را در کنار گفتمان جمهوری اسلامی در تقابل غرب قرار داد.

او باحیات طیبه خودعزت رامعنی کرد و با ممات خود ذلت امریکا وهمپیمانان غربی او را اثبات کرد.اوکسی بود که برجام رامقدمه برجامهای بعدی می دید که مغایر منافع و آرمانهای ماست.

او برای مذاکره هرگز التماس نکرد.نه اهل التماس مذاکره بود نه مذاکره التماس.او مذاکره را حربه ای برای پیروزی جناحی نمیدید.او مذاکره را ازموضع قدرت تعریف کرد.

سلیمانی مظهر دیپلماسی نظامی بود که دربرابر دشمن اخم میکرد ودربرابردوست لبخند برلب داشت.چنین دیپلماسی زیبنده جمهوری اسلامی است‌. او هرکجا رفت ازعظمت انقلاب گفت. نه اینکه در دانشگاه تهران بگوید امریکا بایک دکمه سیستم نظامی ما را نابود میکند!

قاسم سلیمانی  بادیپلماسی نظامی تبدیل به چهره جهانی شد وسپاه بدون مرز راتشکیل داد.و درست آنجایی که دیپلماسی ظریف با درپیش گرفتن استراتژی ضعیف زمین رابه حریف واگذارکرده بود دیپلماسی نظامی با رویکرد آخرالزمانی سردار رشید اسلام  شهید سپهبد قاسم سلیمانی سنگرهای فتح شده توسط دشمن رابازپس گرفت.

به راستی مولفه های سیاست خارجی جمهوری اسلامی چیست و وزارت خارجه کنونی به خصوص شخص ظریف بارویکرد شش ساله چه نسبتی با آن دارند؟

  جمهوری اسلامی باشعار نه شرقی ونه غربی وتوحید سیاسی محقق شد. سه شعار استقلال، آزادی وجمهوری از مهمترین مولفه های آن است.

آما رویکرد درپیش گرفته شده درسالهای کنونی به نفی تمامی مولفه های مذکور خاتمه پیداکرده به نحوی که گویا جمهوری اسلامی تغییر راهبرد داده است!!!

استبداد ستیزی درداخل واستعمار ستیزی درسیاست خارجی،حمایت از جنبشهای  آزیخواه وجریانات اسلامی، ودر پیش گرفتن سیاست آخرالزمانی مبنی بر حرکت به سمت امت اسلامی و آزادی قدس وتشکیل امت واحده جهانی به رهبری ولایت عظمی در ادامه مولفه هایی است که در سیاستهای خارجی جمهوری اسلامی میتوان ذکر کرد.

تمامی موارد مذکور در رویکرد شهید قاسم سلیمانی وجود داشت که وزیرخارجه عربستان به درستی دریافته بود جمهوری اسلامی تنهاظریف نیست ودرصورت خلا در رویکرد وزارت خارجه پازلهای تکمیلی نظام فعالیتهای تعریف شده را پی خواهند گرفت.لذا جریان تکفیری به رهبری عربستان وبا همکاری جریان نفوذی وبامدیریت امریکا وهمکاری چند کشور تصمیم به ترور شهید وحذف او گرفتند تا دیپلماسی ظهور باگفتمان عدالت جهانی جای خود رابه رویکرد مرعوبیت درقبال غرب بدهد.درحالیکه این روند متوقف شدنی نیست

دولت روحانی  درنحوه مدیریت کشور ازهمان ابتدا استفاده از تولید داخلی ونیروی انسانی جوان ومنابع ملی وظرفیت داخلی رانادیده گرفت اگرچه در سال ۹‌۲ مدعی ضعف مدیریرت داخلی بود اما درسال ۹۳ تحریمهای خارجی را عنوان کرد و همه مشکلات رابه روابط خارجی گره زد.روابط خارجی راهم الزما باغربی تعریف کرد که مخالف انقلاب مابودند ودرجنگ تحمیلی پشت صدام ایستادند واکنون درجنگ تمدنی ترکیبی(جبهه عبری،عربی وغربی) درتمامی عرصه ها مقابل ماهستند.

به عبارتی صورت مسئله هم تغییر کرد وهم تقلیل پیداکرد.لذا خروجی چنین نگاهی گره زدن روابط خارجی باغرب به برجام یک یاهسته ای بود وپس از آن برجامهای بعدی که درصدد تضعیف جمهوری اسلامی وفریز کردن آن ونهایتا استحاله آن وتغییر رفتار ورویکرد درمنطقه ونسبت به جهان بابرجامهای نفتی، برجام بانکی(fatf)،برجام زیست محیطی(معاهده پاریس)،برجام فرهنگی(

سند ۲۰۳۰)و برجام موشکی، برجام منطقه ای و.....که در پایان فقط نامی از جمهوری اسلامی میماند!!

 چه باید گفت درباب وزیری که شعار دیپلماسی علمی و واقعیت گرا ومتناسب بامنافع ملی را سرداد اما ۶سال همه تخم مرغ ها راتنها در سبد روابط خارجی آنهم  باغربی که کارنامه مثبتی درقبال مانداشته ودر سبدی بنام برجام گذاشت!؟

وزیری که در قبال دشمنان ملت تنها لبخند برلب دارد وبا آنها دست میدهد وبرسر انقلابیون داخلی فریاد میکشد؟!

وزیری که درک درستی از شرایط تاریخی ندارد.پیروزیها رانمی بیند.

 سیاست خارجی ما مبتنی براصولی است که کلام رهبری  نظام مقدس جمهوری اسلامی ازآن به سه اصل عزت،حکمت ومصلحت نام برده اند که گاه میتوان نرمش قهرمانانه داشت نه اینکه قاعده نفی سبیل در مناسبات خارجی نادیده گرفته شود و مجددا راه برای  کاپیتالسیون بازشود.

این اصول در روابط بین پیامبر مکرم اسلام به عنوان حاکم جامعه اسلامی با کفار وحکومتهای وقت درپیش گرفته شد

خسروپریز نامه پیامبر را پاره کرد‌ آیا پیامبر(ص) مجددا برایش نامه فدایت شوم نوشت؟!

در صلح حدیبیه که بین ما وکفاربسته شده بود چه اتفاقی افتاد؟ آیا مجددا پیامبر اسلام معاهده مجدد بست؟ یابرحفظ آن تاکید ورزیدند؟! آیا پس از پاره شدن نامه ارسالی به خسروپرویز مجددا نامه فدایت شوم مخابره شد؟ وبرعکس در نامه نجاشی چه گذشت؟!

آیا چنین رویکردی برازنده نام دیپلماسی قجری ولبخند نیست؟ آیا چنین روندی به نوشاندن مجدد جام زهر به امام امت منجر نمیشود؟

کافی است نگاهی اجمالی به برخی مواضع ظریف و رویکرد وزارت خارجه درقبال همسایگان، منطفه وجهان اسلام، غرب از اروپا تا امریکا وبرخی متحدین منطقه ای وجهانی ما همچنین برخی حوادث مهم انداخته شود تا ادعای ما مبنی بر حرکت معکوس ظریف تایید شود.

درتمام این سالها که جمهوری اسلامی  در شدیدترین دوران از حیث تحریم و از سوی غرب وامریکا ومتحدین آنها در جبهه عبری،عربی وغربی در قالب حمله تروریستی  نظامی، اقتصادی، زیست محیطی، رسانهای، امنیتی، فرهنگی، سیاسی، اطلاعاتی، و.... و در یک کلمه همه جانبه بوده ما شاهد  واکنش واپس گرایانه ثابت ظریف بوده ایم :لبخند ودعوت به مذاکره.

در داستان برجام که آن را بازی برد _برد خواندند؛ دیدیم که از اتاق فکر وتیم ایرانی چند جاسوس درآمد.جالب آنجاست که درهمان برهه ظریف را مصدق نامیدند درحالیکه اولا با برجام،هسته ای را دادیم  وثانیا زمینه برجامهای بعدی شد. ثالثا مصدق ازمنافع ایران درقبال انگلیس دفاع کرد ونهضت ملی نفت رادرکنار آیت ا..کاشانی رقم زد. بگذریم ازاینکه کسانیکه ظریف رامصدق خواندند ازسرنوشت مصدق بی اطلاع بودند. مصدق بارویه دیکتاتوری مجلس رامنحل کرد وخود سراز دادگاهی درآورد که روی میز آن درحالیکه به فردی تکیه داده بود ودرحال سیگارکشیدن بود به خواب رفت وبه زندگی سیاسی خود پایانی تاریک داد. ازسویی  ظریف توان هسته ای را ازکشور گرفت وقدرت هسته ای را که نوعی باز دارندگی محسوب میشد خنثی کرد! سرنوشت ظریف هم درآخرین سفر جهت شرکت درسازمان ملل درخاک امریکاچیزی نبود جز محدودیت آمدوشد ونهایتا عدم صدور ویزا!!

در قضیه فاجعه منی که در عربستان رقم خورد، دستگیری زکزاکی وشهادت خانواده وی درنیجریه، نسل کشی در روهینگا(که مواضع ترکیه انقلابی تربود)، دستگیری رهبر شیعیان درآذربایجان، تحدید شیعیان ورهبرآنها شیخ قاسم دربحرین، شهادت شیخ نمر درعربستان، فاجعه انسانی در حمله همه جانبه عربستان برعلیه ملت مظلوم یمن، وحتی این آخرین جنایت غرب که به شهادت سردار رشید اسلام شهید سپهبد قاسم سلیمانی منجر شد چه مواضعی مورد انتظار بوده وچه واکنشی راشاهد بودیم؟!

ابن رویکرد واپسگرایانه(نه خنثی یامنفعلانه)تنها درقبال رویدادها یاکشورهای همسایه وجهان اسلام نبود.بلکه نسبت به متحدین بزرگ چون روسیه وچین وبرخی موارد دیگر چون طرح امنیت تنگه هرمز باهمسایگان یا طرح دوستی با همسایگان نیز بود!!!

مثلا چین که بیشترین واردات را ازآن داریم ودرقضیه برجام با مابوده ورهبری نیز از تشکیل ارتش مشترک ونیروی دریایی مشترک باچین تاکید کردند نزدیک به دوسال است که ایران درآنجا سفیر ندارد! وبرخی قراردادهای مالی باشرکتهای اروپایی بسته شد که در پیمان شکنی شهره اند! در قضیه اختلاف روسیه وترکیه سریع ظریف قول گازرسانی به ترکیه راداد! درحالیکه روسیه در خط مقاومت به عنوان متحد استراتژیک درکنار مابوده است. میزان صادرات ما به افغانستان وعراق دوبرابر اروپا بوده پس چرا باوجود پادویی اروپا برای امریکا و بیانییه دادن آنها(به خصوص سه کشور انگلیس وفرانسه والمان) در همنوایی با اقدام تروریستی امریکا درشهادت سردار ما هنوز به غرب و اروپا دست تکدی گری دراز شده است!؟

چین وهند وروسیه در کنار بر خی کشورهایی که میتوان روی آنها حساب کرد یک سوم جمعیت کره زمین راشامل می شوند چرا باید ازاین ظرفیت تاریخی غافل بود!؟

جهان در دوران تاریخ سازی قرار گرفته وتاریخ درنقطه مهمی قرار دارد که باید پیچش تاریخی رادرک کرد.غرب دیگر قبله تاریخی بشر نیست لذا با درک حقایق و واقعیت تاریخی نباید سلطان حسین گونه اراده خود راچنانکه به محمود افغان واگذار نمود به غرب تفویض کرد. نادیده گرفتن اجلاس بریکس و کشورهای عدم تعهد ازاشتباهات تاریخی دیگری است که در کارنامه ظریف میتوان جای داد.

جا دارد به یک نقطه سیاه دیگر در کارنامه ظریف اشاره شود وسپس افق پیش رو تبیین گردد.ظریف عادت دارد پیروزیهای محور مقاومت رایا نبیند یا آن رادر کام ملت شرنگ کند. حضور تاریخی بشار اسد چند سال پس از فتنه شام ودیدار وی بامقام معظم رهبری از نقاط عطف تاریخ انقلاب اسلامی بود که بااستعفای ظریف _کلمه دیاثت سیاسی اینجا کلمه کوچکی است_ این خبر تاحدودی توسط برخی رسانه ها به حاشیه رفت.اما تاریخ تجلی اسما الهی است.تاریخ محل ظهور وبروز اراده الهی است. تاریخ باتحولات وجوشش های خود به سمت نقطه روشن حیات باطنی انسان حرکت میکند وآن چیزی نیست جز حکومت انسان کامل بر زمین.این تمنا امروز در دیپلماسی نظامی جمهوری اسلامی رویت شده که با گفتمان آخرالزمانی مهدویت(ظهور) باحضور مقتدرانه در فتنه شام پرچم پیروزی را به اهتزاز درآورده است.

 

 واین چیزی بود که به ماهیت انقلاب اسلامی که جهانی است وپرچمدار گفتمان مهدویت است. دفاع مقدس فرصتی بود تا به تعبیر امام راحل(ره) انقلابمان رابه جهان صادر کنیم وچنین شد. در فرایند دوران دفاع مقدس که درسال۵۹شروع شد ماشعار دادیم: کربلا! کربلا! مادارییم می آییم!" اما جریان غربزده به کمک نفوذیهایی چون بنی صدر کار رابه انقلاب تنگ کردند وبعداز فرار بنی صدر باگزارشهای غلطی که به امام (ره)دادند نهایتاجام زهر را به امام امت نوشاندند. سال ۶۷ رزمندگان اسلام باچشمانی خونین وبا شعار :کربلا!کربلا!ما داریم می رویم!"به وطن بازگشتند اما آرمان انقلاب در درون فرزندان خمینی زنده ماند.

اینبار پس از جنگ فرمانده سپاه قدس شهید سرفراز سردار سپهبدقاسم سلیمانی بود وظیفه داشت در دوران پساجنگ پرچم انقلاب رابه قدس برساند. به تعبیر شهید اوینی شاید جنگ خاتمه یافته بود اما مبارزه ادامه داشت! وبه تعبیر جاویدالاثر احمد متوسلیان تا پرچم انقلاب رادر قدس به اهتزاز درنیاوریم آرام نخواهیم شد. قاسم سلیمانی آرمان ناتمام بچه های جنگ رابه  مقصد رساند.راو موفق به تشکیل تیپهای نظامی ومسلح کردن آنان درغزه، لبنان، سوریه، عراق وسپس افغانستان وپاکستان و ایجاد متحدین جهانی برای جمهوری اسلامی شد.

امریکا با اطلاع از چنین نقش اخرالزمانی وی راشهید کرد.غافل ازاین که قاسم سلیمانی مکتب است.

خون مطهر سلیمانی برای انقلاب، اسلام، وبشریت برکات زیادی داشت واز او نفس زکیه ساخت.

جمهوری اسلامی با اعلام انتقام سخت وموشکباران پایگاه عین الاسد اثبات کرد اسطوره امریکاپوشالی است وعملا مهر باطل شد واعلام تاریخ انقضای تفکر غربی وتمدن انگلوساکسون رااعلام کرد.

اگر چه داغ سردار همیشه بردل ما چون کربلاییان خواهد ماند اما سیلی به امریکاییان مهر باطلی بر ادعاهای غربزدگان وطنی بود که همیشه ما را ازجنگ میترساندند وازاین برای خود نمد می بافتند که ما منجی ملت ایرانیم!!

خون شهید جوشید و وحدت را در ایران و دوملت ایران وعراق رقم زد و درادامه این بیداری شاهد سیلی هایی هستیم که امریکاییها درافغانستان وعراق، اسراییل، کشتیها وپالایشگاه های نفت اماراتی وعربستانی دراین چند روز از جبهه مقاومت از افغانستان یا یمن  خورده اند!

اکنون خداوند متعال مسیر تاریخی رابرای جمهوری اسلامی هموار کرده تا باعبورازغرب وغربزدگان زمینه ظهور برای ولایت عظمی رامهیا نموده وقدس شریف را فتح نماید و وعده امام راحل راشاهد باشیم. جهان دیگر ازسیاستمداران دغل بازی که هستی را آلوده میکردند خالی میشود. جهانی که سهراب خطاب به آنان گفته بود: جای مردان سیاست، بنشانید درخت، تاهواتازه شود!بله.!

این قطار فقه شیعه است که بشر را از سرمایه داری لیبرال نجات می دهد وبه عروه الوثقای خود می رساند. وبه قول سهراب:"من قطاری را دیدم که فقه میبرد وچه سنگین می رفت....به امید حضور درقدس شریف واهتزاز پرچم اسلام بر مسجدالاقصی در محضر  ولایت عظمی.

 

نویسنده:حسین پایین محلی

 


ارسال نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.