حدیث روز :
امام صادق(ع) می فرماید : براستی که مومن به منزله کفه ترازوست هر اندازه ایمانش افزوده شود امتحانش نیز سنگین تر می شود.


نظــــرسنجـی

نظرشما در مورد سیستم؟


 
 

تصاویر جشنواره شقایق روستای حسین آباد کالپوش...

 مهربانی  مردم دو استان گلستان و سمنان  در جشنواره شقایق دیدنی است....