حدیث روز :
امام حسین (ع) می فرماید : هيچ كس روز قيامت در امان نيست ، مگر آن كه در دنيا خدا ترس باشد.


» » پروژه تغییر نظام و انحراف از مبارزه با جریان نفوذ ! /و رسالت تاریخی و جهانی ارگان های حاکمیتی ،نظامی،امنیتی واطلاعاتی
کد خبر: 2595
تاریخ انتشار: 7-07-1398, 13:39
پ

قرن بیستم در طول تاریخ بشری پرحادثه ترین وپیچیده ترین قرن خوانده شده.قرنی که در ان روسیه تزاری سقوط کرد؛عثمانی سقوط کرد شرق سنتی جای خود را به کمونیسم داد. قرنی که دوجنگ جهانی در پارادایم غرب مدرن رخ داد وتاوانش را افریقا وآسیا  واسلام به خصوص غرب آسیا (موسوم به خاورمیانه) دادند.

...

کاوش نیوز: قرنی که در آن صهیونیسم جهانی با کمک غرب رژیم جعلی در فلسطین اشغالی بنا کرد. اما این قرن تنها به این حوادث خلاصه نشد‌، جنگ سرد ، وسپس وقوع انقلاب اسلامی در ایران از مهمترین رخدادهای نیمه دوم قرن بیستم یاد شد.

و ربع  پایانی قرن بیستم باز شاهد فروپاشی بلوک شرق و انقلاب تکنولوژیکی که در عرصه رسانه جهان را به تعبیر فوکویاما تبدیل به دهکده کرد.

امپریالیزم جهانی برای سلطه بر عالم وغربی سازی جهان(جهانی سازی که اشتباها جهانی شدن ترجمه شده) تمامی تاریخها وفرهنگها رابه نحوه گوناگون منقضی، مستحیل و منقرص کرده. این رادیکالیسم هستی شناختی که در ماهیت تفکر مدرن وجود دارد به نحوی بوده که حتی سایر شئون اندیشیده شده در تاریخیت تفکر مدرن را تحمل ننموده وآنها را نیز به ماده خود تبدیل کرده. اتفاقی که بااجماع مارکسیسم ولیبرالیزم در جنگ جهانی رقم خورد وبه حذف فاشیسم ونازیسم منجر شد وسپس در جنگ سرد بین دو ابرقدرت باقی مانده (نظریه کوسه ببری) خود رانشان داد.

اما برخلاف انچه فوکویاما تصور کرده بود پایان تاریخ بالیبرال دموکراسی امریکایی رقم نخورد! حتی روروتی قبول کرد ما به پایان تاریخ نرسیدیم. هانتیگتون و تافلر به ظرافت دریافتند  که انقلاب اسلامی نه تنها آلترناتیو لیبرالیزم که امروز تمامیت تفکر تاریخی غرب درآن به منصه ظهور رسیده بلکه کل تاریخ تمدن غرب رابه چالش کشیده و درصدد احیای اسلام ناب محمدی وطلوع شرق در نیل به نقطه موعود وظهور حضرت بقیه ا...اعظم(ارواحه له الفدا)هست.

انقلاب اسلامی احیا فطرت و احیا اسلام برای ایجاد امت جهانی  به رهبری انسان کامل است.به این معنا جمهوری اسلامی مدل جدید است ودر صدد عبور از نقطه موجود به موعود که حرکت تصاعدی معنوی عالم است. جمهوری اسلامی تداوم همان انقلاب اسلامی است لذا جمهوری اسلامی حکومت دوران گذار است. دوران عبور از استبداد سنتی شرق واستبداد سیستمی غرب به حکومت فرزانگان تاریخ.

باچنین مبنی،مقصد وجهان بینی طبیعتا غرب سکوت نخواهد کرد درثانی به تعبیر سید شهدای اهل قلم روشها ومتدها نیز باید باماهیت ومبدا ومقصد همخوانی داشته  باشد

جمهوری اسلامی از بدو تاسیس با چالشها وبحرانهای بسیار در سطوح مختلف  توسط غرب از بیرون وداخل مواجه گردیده که به توفیق الهی، و مدد حضرت ولیعصر(عج)، مدیریت مدبرانه وحکیمانه ولی فقیه توسط امام راحل(ره)و مقام عظمای ولایت(مدظله) توانسته کشتی این نظام تازه تاسیس را از امواج خروشان عبور دهد اما چند نکته اساسی در مواجه با پدیدارهای امنیتی واطلاعاتی و ضد امنیتی باید مورد توجه قرار بگیرد.

جنگ کنونی ماباغرب جنگ تمدنی وترکیبی است. جنگی که درآن همه حوزه ها مورد توجه، نفوذ وحمله دشمن قرار گرفته ودر عین حال که اجزا مختلف باهم هماهنگ اند ودر صدد ایجاد بحران برای جمهوری اسلامی هستند که در صورت عدم براندازی به ناکارکردی درحوزه عمل وایجاد نارضایتی ملی بدل شود.

امروز غرب به خوبی دریافته که نظام الهی ومردمی جمهوری اسلامی رانمی تواند ساقط کند لذا در صدد تضعیف، کند سازی سرعت، تغییر جهت، وتغییر راهبرد های آن است واین میسر نمیشود مگر بانفوذ.

امریکا در جنگ سرد شوروی را از پا انداخت. با دکترین شوک شیلی وبا انقلابهای رنگین کشورهایی چون گرجستان ، صربستان، قرقیزستان واکراین. بیش از ۷۰حکومت دموکراتیک  توسط امریکا از نیمه دوم قرن بیستم سرنگون شدند من جمله دولت ملی در دهه ۳۰ درایران.

حدود دو دهه است غرب به رهبری امریکا و با مدیریت سیستم ایلیو مناتی ، صهیونیستی وماسونی در صددمقوله هایی است که ذکر گردید .

رهبرمعظم انقلاب درتاریخ ۲۹ فروردین ۹۷ در  دیدار با مدیران ارشد وزارت اطلاعات مقوله نفوذ را در دوبخش ساختاری و فردی تعریف کردند که مقوله اول میزان آسیبش بیشتر خواهد بود.

بانگاهی به تاریخ جمهوری اسلامی میتوان خط نفوذ را توسط دو جریان لیبرال و مارکسیست دنبال کرد. ترورهایی که مجاهدین به عنوان عامل انجام دادند ولیبرالها که علت آن بودند به استتار تاریخی پرداختند. درسطور قبل اشاره به برخی رخدادها شد

ازابتدای انقلاب برخی در سایه وبرخی در عرصه اجرایی برای براندازی  واکنون برای مهار جمهوری اسلامی تلاش کردند.از جنگ ترور، بمب گزاری، جنگهای خیابانی، ۸سال جنگ تحمیلی، جنگ اقوام وطرح تجزیه ایران وتحریک اقوام عزیز در استانهای عربی وشرقی وشمالی وشمال غرب. اما جمهوری اسلامی مدبرانه با حضور مردم توطئه راخنثی نموده.اما این توطئه ها تنها اتفاق نبودند وبلکه خط تاریخی خود را ادامه داده وبا بسط وگسترش در صدد احیا خود هستند. لذا مقوله نفوذ را باید در حوزه ساختاری جدی گرفت.

 

غرب از مهار ماهم درمانده لذا باپوشش مذاکره درصدد خنجرزدن است.

دردهه دوم وسوم ما باموج تحریمها، جنگ اقتصادی و تهاجم فرهنگی مواجه شدیم (که رهبری در مقاطع مختلف از تعابیر پیجیده تری استفاده کردند

 

تعابیری چون شبیخون فرهنگی، ناتوی فرهنگی واستعمار فرانو) اما دردهه چهارم تمامی مدلها در تمامی سطوح دریک جنگ تمدنی  و ترکیبی تمام عیار در گسترگی بسیار علیه جمهوری اسلامی به کار رفت اما نتیحه مدنظر اتفاق نیفتاد. با این حال این فرایندها ادامه دارد.

این نفوذ تاریخی در حوزه های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، اطلاعاتی، زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی هنری، فعال است ودرصدد براندازی ویا مهار جمهوری اسلامی وایجاد گسل بین نظام وجامعه وایجاد نارصایتی اجتماعی و فروپاشی جامعه ایرانی است.

تمام آنچه تاکنون اشاره شد مقدمه پرسشهای  مهمی است که تاکنون بی پاسخ مانده و وضعیت روشنی از آن در ذهن اجتماعی نیست. - سرانجام پرونده های ترور دهه اول انقلاب به کجا انجامید؟ - چرا این پرونده ها مختومه شد و یا کسانیکه عهده مسئولیتی درآن موارد بودند برکنار (مثل شهید لاجوردی) ویا شهید شدند (شهید قدوسی و ربانی املشی).- آیا آن جریان نفوذ تاریخی در کشور حضور دارد؟

حجت الاسلام مصلحی وزیر محترم پیشین وزارت اطلاعات چندی قبل از حیات جریان مهدی هاشمی معدوم سخن گفت واگر این خبر صحت داسته باشد چه باید کرد؟

در دهه اول انقلاب اتاق فکری که به  براندازی وایجاد بحران وجود داشت ترکیبی از لیبرالها ومارکسیستها ومجاهدین خلق بودند که در بدنه اجرایی کشور دارای سمتهای مهمی بودند. مربعی که میشود اضلاع آن را تیم بازرگان، رجوی، بنی صدر و طبیعتا تیم مهدی هاشمی قلمداد کرد وبرخی نیروهای پنهان ساواک هم به عنوان امداد رسان و ذخیره این جریان وجود داشتند.

دقیقا بخشهایی از این جریان با بازسازی خود بحران ۷۸ و۸۸ راایجاد کردند. چنانکه درسال ۷۸ ابراهیم یزدی در جایی گفت: بادبانها را محکم کنید و درسال ۸۸ بهزاد نبوی، سعید حجاریان ودرسال۹۶ نیز شاهد ایجاد بحران سازی درحوزه های مختلف بودیم که یاداور نظریه دکترین شوک درشیلی بود واکنون حضور مستمر ومعنا دار وارتباطی سلبربتها، به عبارتی شاهد یک اتاق فکر که به ایجاد بحران سازی کلان برای جمهوری اسلامی در هر یک دهه میپردازد. ویژه نامه ایران در سال ۸۸ ویژه رمز عبور اشارتی مختصر به این اتاق فکر کرده بود.

دختر آبی ایحاد جنبش اجتماعی که توسط سعید حجاریان لو رفت نکته ای بود که  خانم سلحشوری هم  از تونسیزه کردن گفت.علی مطهری هم در گل الود کردن فضا چیزهایی گفت .که چرا در قضیه سحر خدایاری مردم در  خیابانها نریختند!؟ وآن سو هم سلبریتیها، جریان نفوذ هم جای خود. جریان رسانه ای امثال خبر انلاین  هم کار خود رامیکند. یک کار مهندسی شده راشاهدیم. بخشهای مختلفی از جامعه را انتخاب میکنند و دریک موضوع ایجاد پروژه ضد امنیتی مثل دختر آبی.نمونه شکست خورده ندا آقاسلطان.

باید هسته مرکزی ارتباط بین سلبریتیها، نفوذ، صاحبان رسانه بحران، وسیاسیون شناسایی وبرخورد شود. اقدامات صورت گرفته را باید به عنوان اقدام برعلیه امنیت ملی  محسوب کرد. اماپیگیری نباید به برخورد با چند فرد ودر مقطع خاص محدود شود چرا که باید علتها را دریافت نه اینکه هربار به حذف معلولها اقدام کرد وصورت مسئله اصلی را نادیده گرفت

نگارنده پیشنهاد میدهد مجموعه های حاکمیتی به خصوص مجموعه های امنیتی، نظامی واطلاعاتی وقضایی در قالب اتاق عملیاتی  مشترکی به مدیریت واحد ستاد نیروهای مسلح برگزار گردد.

این اتاق عملیاتی مشترک میتواند از جذب نیرو وآموزش تا رصد کشور در حوزه های نامبرده در راستای سیاستهای کلی انقلاب اسلامی از داخل تاخارج راشامل شود.

ورود به پرونده دهه60 نقطه آغاز مقابله با نفوذ

از قوه قضاییه و شخص ریاست قوه قضاییه تقاضا می شود نسبت به پرونده های مهم امنیتی در حوزه ترورهای دهه شصت که متاسفانه مختومه شدند وبه بایگانی سپرده شد ورود پیداکنند. نسل ما هنوز میپرسد که چرا آیت ترور شد؟! چرا دیالمه ترور شد؟ چه اقداماتی در باب شهادت وبمب گذاری شهدای دولت وحزب جمهوری صورت گرفت؟! نتایج اقدامات چه بود؟ آیا بازرگان وبنی صدر وطیف مهدی هاشمی در مراکز مهم تصمیم سازی وتصمیم گیری، نیروهایی را از خود برجای گذاشتند یاخیر؟ اگر پاسخ بله است اقدامات بعدی مراکز نظارتی چه بوده ونتایج آن به کجا رسیده واگر نه طرح مقوله نفوذ ساختاری توسط رهبری انقلاب چه نسبتی با مقوله مذکور دارد؟

اگر ریشه این چالشها از درون سیستم نیست چگونه این همه جاسوس دراین سالها شناسایی شدند؟ چه کسانی یاجریانی چرا وچگونه این جاسوسها را در مراکز مهم راه دادند؟ وده ها پرسش مهم دیگر که از حوصله بحث خارج است.

 

در اخر به عنوان یک سرباز انقلاب نکاتی به وزیر محترم وزارت اطلاعات عرض میشود.

آنچه در اذهان عمومی از وزارت اطلاعات نقش بسته این است که تنها وزیری که اولا باید روحانی باشد دوما باید مجتهد باشد وزارت اطلاعات است. ثالثا وزارت اطلاعات به عنوان یک ارگان حاکمیتی وزیرش توسط رییس محترم جمهوری با رهبری انقلاب مورد مشورت قرار میگیرد لذا از جناب اقای علوی با پیشینه غنی که در انقلاب دارند انتظار می رود همانگونه که ریاست محترم جمهوری تاکید کردند به منتقدین جایزه می دهند  وجناب اقای علوی هم در مصاحبه ای اعلام کردند لبان منتقد را دولت می بوسد (افرادی چون حسن عباسی وقدیانی تنها ۲مورد از این الطاف اند)انتظار سعه صدر بیشتر همراه با تساهل نسبت به نیروهای عدالتخواه انقلابی می رود.

رسالت تاریخی وجهانی وزارت اطلاعات  در گام دوم انقلاب در حوزه وظایف مذکور چون گذشته به مانند عقابی تیزبین و تیزپرواز رصد فضای داخلی ونظارت در حوزه های مختلف برای جلوگیری از بروز آسیبها وچالشها و خنثی سازی توطئه هاست تا بستر برای گفتمان سازی ظهور مهیاگردد. باامید به ان روز


ارسال نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.
تمامی حقـوق این سـایت متعلق به پورتال خبری کاوش نیوز می باشد ، نقل و نشر مطالب با ذکر منبع آزاد است.
طراحی، اجرا و پشتیبانی: سفارش دات نت