حدیث روز :
امام حسین (ع) می فرماید : هيچ كس روز قيامت در امان نيست ، مگر آن كه در دنيا خدا ترس باشد.


» » آئین تجلیل و تکریم از یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس
تاریخ انتشار: 31-06-1399, 13:47
پ

آئین تجلیل و تکریم از یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس

 

...

آئین تجلیل و تکریم از یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس

 

آئین تجلیل و تکریم از یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس

 

آئین تجلیل و تکریم از یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس

 

آئین تجلیل و تکریم از یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس

 

آئین تجلیل و تکریم از یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس

 

آئین تجلیل و تکریم از یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس

 

آئین تجلیل و تکریم از یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس

 

آئین تجلیل و تکریم از یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس

 

آئین تجلیل و تکریم از یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس

 

آئین تجلیل و تکریم از یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس

 

آئین تجلیل و تکریم از یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس

 

آئین تجلیل و تکریم از یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس

 

آئین تجلیل و تکریم از یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس

 


ارسال نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.